ortodoksyjny


ortodoksyjny
ortodoksyjny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, ortodoksyjnyni {{/stl_8}}{{stl_7}}'całkowicie wierny wyznawanym zasadom; niepodatny na jakiekolwiek zmiany; nieskłonny do kompromisu, ustępstw': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ortodoksyjni wyznawcy islamu. Ortodoksyjne stanowisko w sporze. Ortodoksyjny antykomunizm. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ortodoksyjny — ortodoksyjnyni «oparty na ortodoksji, wierny jakiejś doktrynie, trzymający się ściśle wyznawanych zasad, zwłaszcza religijnych; prawowierny» Ortodoksyjny katolik, protestant. Ortodoksyjny wyznawca …   Słownik języka polskiego

  • ortodoksalny — ortodoksalnyni → ortodoksyjny …   Słownik języka polskiego

  • ortodoksyjność — ż V, DCMs. ortodoksyjnośćści, blm rzecz. od ortodoksyjny Ortodoksyjność poglądów …   Słownik języka polskiego

  • prawowierny — prawowiernyni → ortodoksyjny prawowierny w użyciu rzecz., → ortodoks …   Słownik języka polskiego

  • chałatowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chałatowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, z którego szyje się chałaty; związany z chałatem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chałatowy materiał. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • islamista — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIa, CMc. islamistaiście; lm M. islamistaiści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} badacz, znawca islamu {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} ortodoksyjny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • judaizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż, I, D. u, Mc. judaizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} religia monoteistyczna wyznawana przez żydów, głosząca przymierze ludu Izraela jako narodu wybranego z Bogiem (Jahwe); do …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ortodoks — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. ortodokssie; lm M. i {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ortodoksyjny wyznawca jakiejś religii, ideologii itp.; prawowierny {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ortodoksyjność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. ortodoksyjnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. ortodoksyjny: Ortodoksyjność Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prawowierny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, prawowiernyni {{/stl 8}}{{stl 7}} wierny dogmatom i doktrynie wyznawanej religii, ściśle przestrzegający zasad, kanonów wiary; ortodoksyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prawowierny żyd, muzułmanin. Prawowierni katolicy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień